Huvud/Hals trauma > Skallbasfraktur (temporalbensfraktur)

Skallbasfraktur (temporalbensfraktur)

Översikt

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Akut handläggning

Alla patienter med skallbasfrakturer är sjukhusfall. När du ser patienten utanför sjukhuset kan du dock göra vissa iakttagelser som är av stor betydelse för den senare handläggningen:

 • Undersök facialisfunktionen
 • Kontrollera med Webers stämgaffelprov
 • Rör inte örat om det blöder
 • Tamponera inte om det inte föreligger en livshotande blödning

Statusfynd vid skallbasfraktur

 • [Hematotympanon
 • Likvorläckage - Klar vätska från öra, näsa eller svalg (glukosprov för att säkerställa att det är likvor)
 • Sensorineural hörselnedsättning - Testa med Webers test
 • Facialispares (ca 50% av fallen) och yrsel
 • Brillenhematom - Subkutana hematom runt ögonen
 • Battle's sign - Blåmärke bakom örat vid mastoidutskottet
 • Anosmi]
Tänk skallbasfraktur vid ett eller flera av dessa statusfynd i samband med skada mot huvudet
Skallbasfraktur är i första hand en klinisk diagnos

Radiologi

 • CT-skalle - Identifiera frakturer, eventuell källa till likvorläckage och eventuell facialisinklämning

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Huvud_Hals_trauma/Skallbasfraktur__temporalbensfraktur_/Skallbasfraktur__temporalbensfraktur_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1548 SectionId: ChapterGroupId: 37539