Huvud/Hals trauma > Skallbasfraktur (temporalbensfraktur)

Skallbasfraktur (temporalbensfraktur)

Översikt

Longitudinell temporalbensfraktur är vanligaste formen av skallbasfraktur och uppstår vid trauma mot tinningbenet. Diagnosticering av temporalbensfraktur baseras på kliniska undersökningsfynd tillsammans med radiologi. En patient med skada mot huvudet och med ett eller flera symtom, såsom blödning ur hörselgången, hörselnedsättning och/eller Brillenhematom, talar för en skallbasfraktur. Vid misstanke utförs CT-skalle för att identifiera frakturer, eventuell källa till likvorläckage och eventuell facialisinklämning. Fraktur utan påverkan på n. facialis eller likvorläckage behandlas oftast konservativt, i övriga fall är behandlingen kirurgisk.

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Huvud_Hals_trauma/Skallbasfraktur__temporalbensfraktur_/Skallbasfraktur__temporalbensfraktur_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 1548 SectionId: ChapterGroupId: 37539