Huvud/Hals trauma > Skallbasfraktur (temporalbensfraktur)

Skallbasfraktur (temporalbensfraktur)

Översikt

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Longitudinell temporalbensfraktur

 • Hematotympanon (öppen eller sluten):
  • Trumhinnan är vanligen skadad med perforation i bakre övre delen vilket ger en blödning från hörselgången.
  • Vid intakt trumhinna → Sluten hematotympanon
 • Likvorläckage till följd av bristning av duran i mellanörats tak
 • Luxation eller fraktur av hörselbenskedjan
 • Facialispåverkan - Facialisnerven löper genom mellanörat. Den påverkas vanligtvis endast indirekt genom dragning vilket kan ge svullnad i nervskidan. Ett eventuellt funktionsbortfall uppträder efter något eller några dygn och är oftast övergående.

Transversell temporalbensfraktur

 • Frakturens förlopp medför att hörsel- och balansnerven ofta skadas
 • Skada på facialisnerven är vanlig - Facialisnerven kan vara direkt skadad. Facialisparesen debuterar då i direkt anslutning till skadetillfället och är ofta total
 • Yrsel med nystagmus orsakad av vestibularisskadan kan eventuellt registreras om patienten inte är medvetslös.
 • Örat är ofta dövt (utför Webers test)
 • Hematotympanon saknas ofta

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Huvud_Hals_trauma/Skallbasfraktur__temporalbensfraktur_/Skallbasfraktur__temporalbensfraktur_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1548 SectionId: ChapterGroupId: 37539