Huvud/Hals trauma > Traumatisk trumhinneperforation

Traumatisk trumhinneperforation

Översikt

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • [Webers stämgaffelprov - Lateraliseras till det drabbade örat. Vid trauma kan det ibland föreligga en samtidig inneröreskada och då lateraliseras ljudet istället till det friska örat
  • Öronmikroskopi/otoskopi - Testa gärna trumhinnans rörlighet, vid perforation är rörligheten nedsatt
  • Hörselprov med uppföljning efter 5 veckor]
Hålet i trumhinnan är oftast så stort att det är lätt att se. Ibland kan det vara svårt att avgöra om det föreligger en perforation eller ej. Försök följande: Pröva trumhinnans rörlighet. Vid större perforation saknas normal trumhinnerörlighet. Jämför sidorna. Du kan också prova med en liten mängd steril koksaltlösning i hörselgången och be patienten göra försiktig Valsalva-manöver. Om det pyser och bubblar föreligger en perforation.

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Huvud_Hals_trauma/Traumatisk_trumhinneperforation/Traumatisk_trumhinneperforation Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1543 SectionId: ChapterGroupId: 37541