Huvud/halstumörer > Knuta på halsen

Halscysta

Översikt

Den vanligaste lokalisationen för mediala halscystor är framför os hyoideum. Debutsymtomen sker vanligen vid 5–6 års ålder och ofta i anslutning till en övre luftvägsinfektion. Diagnosen erhålls vid cytologpunktion. Behandlingen är kirurgisk eftersom halscystor lätt kan bli infekterade och dessutom finns malignitetsrisk trots avsaknad av cytologiska fynd.

Den laterala halscystan som är en gälgångsrest återfinns vanligen ganska högt på halsen framför sternokleidomastoideus. I det typiska fallet är den mjuk, fluktuerande och oöm. Symtomdebut sker vanligen i tidig vuxenålder. Diagnosen erhålls med cytologpunktion. I enstaka fall innehåller cystan maligna celler och därför bör den alltid tas bort. 

Medial halscysta

Lateral halscysta

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Huvud_halstumorer/Knuta_pa_halsen/Halscysta Filename: Oversikt.html ChapterId: 1439 SectionId: ChapterGroupId: 37544