Larynx > Akuta tillstånd

Akut laryngit

Översikt

Akut laryngit är i regel ej förenad med smärta även om måttliga smärtor i larynxtrakten, ibland med utstrålning upp mot öronen, förekommer liksom någon gång ömhet på halsens utsida. Patienten söker för heshet, har ”tappat rösten”. Allmänpåverkan saknas. Rethosta är vanligt. Mun- och svalgstatus är normalt. Stämbanden är svullna och glansiga med ökad kärlteckning, men långt ifrån alltid rodnade. Behandlingen utgörs av röstvila och rökstopp samt eventuellt hostdämpande medel. Om patienten inte är besvärsfri efter 3–4 veckor ska hon/han remitteras till ÖNH-specialist då heshet med längre duration än så alltid skall utredas. I remissen ska rök- och alkoholvanor anges.

Bra film om Laryngit (6:33 min) - Beskriver även kronisk laryngit

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Larynx/Akuta_tillstand/Akut_laryngit Filename: Oversikt.html ChapterId: 1418 SectionId: ChapterGroupId: 37525