Larynx > Akuta tillstånd

Främmande kropp i andningsvägarna

Översikt

Främmande kropp i bronkerna drabbar oftast barn. Små plastföremål och jordnötter är de vanligaste orsakerna. Den typiska anamnesen är en plötslig oförklarlig hostattack, eventuellt med cyanos. Efter den svåra hostattacken, som brukar upphöra efter någon minut, blir barnet normalt igen. Vid auskultation finner man ibland ett visslande biljud och nedsatt andningsljud på den drabbade sidan (vanligen höger). Lungröntgen visar i det typiska fallet så kallad mediastinalvandring mot den sida där den främmande kroppen sitter. Om den främmande kroppen inte diagnostiseras (och avlägsnas) kommer den att ge upphov till recidiverande pneumonier inom samma del av lungan. En ockluderande främmande kropp i trakea är inte förenligt med livet och risken att patienten avlider innan hon/han kommer till läkare är mycket stor. Utanför sjukhuset: Försök först med Heimlichs manöver. Prova sedan att övertrycksventilera patienten med mun-mun-metoden. Om detta inte har hjälpt är situationen desperat. Utför en koniotomi

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Larynx/Akuta_tillstand/Frammande_kropp_i_andningsvagarna Filename: Oversikt.html ChapterId: 1404 SectionId: ChapterGroupId: 37525