Larynx > Heshet

Heshet

Översikt

Definitioner

Etiologi

Diagnostik

 • Fiberskopi/fast optik med vanligt ljus och stroboskopljus
 • Lyssna och bedöm
  1. Grad av heshet
  2. Muskeltonus
  3. Hur stämbanden sluter
  4. Hur stämbanden vibrerar

Indikationer för remiss till ÖNH

 • [Heshet som trots behandling kvarstår över 3 veckor ]
 • Afoni > 1 vecka
 • > 1 vecka med kraftig heshet utan samtidig övre luftvägsinfektion
Långvarig heshet ska utredas av specialist

Sjukdomar med heshet

Tillstånd Kommentar Bild
Akut laryngit
 • Stämbanden blir hårda. Tala så lite och så mjukt som möjligt
 • (se → Akut laryngit)
Kronisk laryngit
 • Långvarig stämbandsinflammation med heshet och harklingar
 • (se → Kronisk laryngit)
Reinkes ödem
 • Svullnad av stämbanden som orsakas av rökning
 • (se → Reinkes ödem)
Kontaktgranulom
 • Små ulcerationer, ibland granulom på stämbanden
 • Beror på för mycket och för kraftigt användande av rösten
 • Behandlas med röstträning

[Stämbandsknottror / Skrikknottror]

 • Beror ofta på hyperfunktion av rösten i ett högt röstläge
 • [Små knottror, alltid på båda stämbanden]
 • [Vuxna behandlas med röstträning, barn kan oftast behandlas med expektans]
Stämbandspolyp
 • Stora ödematösa polyper på stämbanden
 • Beror på röstansträngning i kombination med ÖLI
 • Behandlas med kirurgi följt av röstträning
Larynxpapillom
 • Beror på HPV
 • Behandlas med kirurgi
Stämbandsfåra / stämbandscysta
 • Cysta på stämbanden
 • Röstterapi
 • Behandlas med kirurgi vid behov

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Larynx/Heshet/Heshet Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1420 SectionId: ChapterGroupId: 37527