Larynx > Heshet

Heshet

Översikt

Heshet är ett vanligt symptom som de flesta drabbats av i någon form. Symptomet kan orsakas av en rad olika bakomliggande tillstånd så som refluxbesvär (på grund av inflammation), Reumatoid artrit (på grund av ledstelhet i larynx) samt tumörer (i form av exempelvis larynxcancer eller lungcancer). Långvarig heshet bör därför utredas av en specialist och vid heshet som trots behandling kvarstår över 3 veckor bör en remiss skickas till ÖNH.

Definitioner

Etiologi

Diagnostik

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Larynx/Heshet/Heshet Filename: Oversikt.html ChapterId: 1420 SectionId: ChapterGroupId: 37527