Mun & svalg > Akuta tillstånd i mun & svalg

Faryngit

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • Analgetika vid behov
  • Sköts via VC - Vid långdragna besvär är det viktigt att eftersträva elimination av kroniskt irriterande agens, framför allt tobaksrök.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Mun_och_svalg/Akuta_tillstand_i_mun_och_svalg/Faryngit Filename: Behandling.html ChapterId: 788 SectionId: ChapterGroupId: 36902