Mun & svalg > Akuta tillstånd i mun & svalg

Leukoplaki och erytroplaki

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

  • Kan vara premalign, särskilt om färgen är ojämn, ytan är nodulär och belägen i munbotten
  • Sekundär oral candidos

Erytroplaki

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Mun_och_svalg/Akuta_tillstand_i_mun_och_svalg/Leukoplaki_och_erytroplaki Filename: Komplikationer.html ChapterId: 1402 SectionId: ChapterGroupId: 36902