Mun & svalg > Akuta tillstånd i mun & svalg

Leukoplaki och erytroplaki

Översikt

Leukoplakier är vanligtvis beskedliga, vita, släta, mjuka fläckar som kan återfinnas var som helst i munhålan. I vissa fall kan de emellertid dölja en malignitet. Glöm därför ej att palpera förändringarna. Vid tveksamhet om orsaken ska patienter med leukoplakier i munnen remitteras för undersökning av ÖNH-specialist och ställningstagande till biopsi eller excision.

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Erytroplaki

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Mun_och_svalg/Akuta_tillstand_i_mun_och_svalg/Leukoplaki_och_erytroplaki Filename: Oversikt.html ChapterId: 1402 SectionId: ChapterGroupId: 36902