Mun & svalg > Akuta tillstånd i mun & svalg

Leukoplaki och erytroplaki

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Vit fläck som inte kan skrapas bort
  • Diagnosen är en uteslutningsdiagnos
  • Biopsi för PAD vid osäkerhet
Viktigt att utesluta malignitet

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Erytroplaki

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Mun_och_svalg/Akuta_tillstand_i_mun_och_svalg/Leukoplaki_och_erytroplaki Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1402 SectionId: ChapterGroupId: 36902