Mun & svalg > Akuta tillstånd i mun & svalg

Mononukleos (körtelfeber)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Barn

 • Oftast subklinisk infektion

Klassisk bild (ffa tonåringar och unga vuxna)

 • [Långvarig feber - Vuxna kan ha feber som enda symptom.
 • Trötthet
 • Kraftigt svullna tonsiller med gråvit eller gulvit beläggning
 • Grötigt tal
 • Förstorade lymfnoder, främst på halsen men även i axiller, ljumskar m.m.
 • Huvudvärk
 • Svårigheter att svälja, även sin egen saliv]
 • Ibland illaluktande andedräkt p.g.a. överväxt av anaeroba bakterier

[Andra symptom och kliniska fynd

 • Ikterus (10-20%) - Framförallt vid primärinfektion hos vuxna
 • Periorbital svullnad - Tidigt i sjukdomsskedet.
 • Palpabel splenomegali (ca 50%)
 • Palpabel hepatomegali (ca 10%)
 • Hudutslag (ca 5%)]

Mononukleos kan ge långvariga besvär och vara mycket påfrestande för patienten

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Mun_och_svalg/Akuta_tillstand_i_mun_och_svalg/Mononukleos__kortelfeber_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 856 SectionId: ChapterGroupId: 36902