Mun & svalg > Akuta tillstånd i mun & svalg

Oral candidos (torsk)

Översikt

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Klinisk (se symptom och kliniska fynd)
  • Odling och mikroskopi vid tveksamma fall
  • Utför röntgen av matstrupen och eventuellt esofagoskopi om det föreligger uttalade sväljningssvårigheter.
  • Utred bakomliggande riskfaktorer t.ex. HIV
En frisk individ utvecklar inte oral candidos. Utred med t.ex. HIV-test

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Mun_och_svalg/Akuta_tillstand_i_mun_och_svalg/Oral_candidos__torsk_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1401 SectionId: ChapterGroupId: 36902