Mun & svalg > Akuta tillstånd i mun & svalg

Oral candidos (torsk)

Översikt

Etiologi

  • Candida albicans - Tillhör normalfloran men vid t.ex. försämrat immunförsvar kan svampen växa till och orsaka oral candidos
En frisk individ utvecklar inte oral candidos. Utred med t.ex. HIV-test!

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Mun_och_svalg/Akuta_tillstand_i_mun_och_svalg/Oral_candidos__torsk_ Filename: Etiologi.html ChapterId: 1401 SectionId: ChapterGroupId: 36902