Mun & svalg > Akuta tillstånd i mun & svalg

Tonsillit (halsfluss)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Viros

 • Smärtlindrande (paracetamol/ibuprofen)
 • Barn < 3 år har oftast virustonsillit och behandlas sällan med antibiotika

Akut bakteriell tonsillit

 • [3-4 uppfyllda centorkriterier + positivt snabbtest - Smärtlindrande (paracetamol/ibuprofen) + PcV 1g x 3, barn 12,5 mg/kg x 3, i 10 dagar[1]]
 • [Vid penicillinallergi eller recidiv: odla och ge klindamycin (Dalacin®) alt. erytromycin]
Vid bakteriell tonsillit ger antibiotika förkortad sjukdomsduration med 1-2 dagar. Viktigaste anledning till behandling är för att minska risken för komplikationer.

Kronisk tonsillit

 • [Klindamycin (Dalacin®) eller tonsillektomi
 • Indikationer för tonsillektomi:
  • 3–4 akuta tonsilliter per år under 2–3 års tid (+ symtomen vid halsont är så besvärande att de påverkar patientens förmåga till sina vanliga aktiviteter sedan minst 2 år.)
  • 2 halsbölder inom ett par år
  • Exacerbation av psoriasis, reumatisk feber, reumatoid artrit, glomerulonefrit i samband med akut tonsillit.
  • Symtomgivande detritusproppar i tonsillerna
  • Nattliga obstruktiva andningsbesvär hos barn. I dessa fall görs vanligen tonsillotomi vilket innebär ett partiellt borttagande av halsmandlarna.]
Tonsillerna är immunologiska organ och bör därför inte opereras bort på barn < 4 år

Vårdnivå

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Mun_och_svalg/Akuta_tillstand_i_mun_och_svalg/Tonsillit__halsfluss_ Filename: Behandling.html ChapterId: 857 SectionId: ChapterGroupId: 36902