OSAS > Obstruktiv sömnapné (OSA)

Obstruktiv sömnapné (OSA)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

 • Snarkning
  • Män: 9-50 %
  • Kvinnor: 4-17 %
 • OSA
  • Män: 24%
  • Kvinnor: 9 %. Anledningen till att OSA är ovanligare hos kvinnor är att östrogen har en andningsdrive som gör att kvinnor har högre pO2 och lägre pCO2 än män. Vid menopaus ökar sömnapné hos kvinnor och vid 55 års ålder är prevalensen ungefär samma för män och kvinnor.
  • Incidenstopp: < 12 år samt > 50 år
 • OSAS
  • Män: 0,3-2,7 %
  • Kvinnor: 1,1-2,5 %

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/OSAS/Obstruktiv_somnapne__OSA_/Obstruktiv_somnapne__OSA_ Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 1400 SectionId: ChapterGroupId: 37520