OSAS > Obstruktiv sömnapné (OSA)

Obstruktiv sömnapné (OSA)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

  • [Hypertoni (50 % av OSA) - Ökad sympatisk nervaktivitet leder till ökad risk för hypertoni. Ca 30% av alla patienter med hypertoni lider av OSA. Behandlas OSA så sänks även blodtryck!]
  • Ischemisk hjärtsjukdom (30-50 % av OSA)
  • Förmaksflimmer (30-70 % av OSA)
  • Hjärtsvikt (25 % av OSA/CSA)
  • Stroke
  • Dagtrötthet med ökad risk för bl.a bilolyckor
Hypoxi triggar atheroskleros → Hjärtinfarkt/ stroke
Apné → sympatikuspåslag → HypertoniHjärtinfarkt/ stroke

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/OSAS/Obstruktiv_somnapne__OSA_/Obstruktiv_somnapne__OSA_ Filename: Komplikationer.html ChapterId: 1400 SectionId: ChapterGroupId: 37520