OSAS > Obstruktiv sömnapné (OSA)

Obstruktiv sömnapné (OSA)

Översikt

Snarkning är ett ”inspiratoriskt oljud” orsakat av partiell obstruktion i övre luftvägen. Vid obstruktiv hypopné och apné avtar respektive upphör luftflödet på grund av att övre luftvägen täpps till. Ett obstruktivt sömnapnésyndrom innebär att andningsstörningen kan registreras under sömn och att patienten har symtom av detta. De drabbade är ofta storsnarkare. Ett obstruktivt sömnapnésyndrom är en riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom och dagsömnigheten är ett socialt hinder med ökad olycksrisk. Övervikt förekommer hos 75 % av dem med svårt sömnapnésyndrom. Ett obstruktivt sömnapnésyndrom bedöms mot graden av dagsömnighet/ nattsymtom och antalet nattliga sömnstörningar per timme registrerade med sömnapnéscreening. Den initiala behandlingen består av viktminskning samt rök- och alkoholstopp, positionsträning för undvikande av ryggläge och förbättring av patientens sömnvanor. Andra behandlingsmetoder är apnéskena samt nattlig CPAP-behandling.

Bra film om sömnapné (6 min)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/OSAS/Obstruktiv_somnapne__OSA_/Obstruktiv_somnapne__OSA_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 1400 SectionId: ChapterGroupId: 37520