Otologi > Tillstånd i mellanöra

Akut mediaotit

Översikt

Akut mediaotit är en akut purulent infektion i mellanörat som framförallt förekommer under småbarnsåren (tillståndet är förhållandevis ovanligt efter 9–10 års ålder). Ofta är det samma barn, så kallade öronbarn, som får upprepade öroninflammationer. Akut mediaotit debuterar ofta nattetid under en pågående förkylning. Som regel föreligger smärta i örat och feber förekommer ofta, men inte alltid. Vid undersökning syns en tjock och buktande trumhinna som kan vara röd till grå eller gulvit. Tillståndet behandlas med kåvepenin om rätt indikationer föreligger.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otologi/Tillstand_i_mellanora/Akut_mediaotit Filename: Oversikt.html ChapterId: 1360 SectionId: ChapterGroupId: 36882