Otologi > Tillstånd i mellanöra

Kronisk otit

Översikt

Definitioner

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Anamnes och klinik - Upprepade otiter, hörselnedsättning, illaluktande sekretion. Var uppmärksam på larmsymptom så som yrsel och värk.
  • Öronmikroskop med rensugning - Eventuell polyp kan extraheras och skickas för PAD
  • Eventuellt odling - Vanligt med pseudomonas
Kroniska otiter, misstanke om kolesteatom eller långvarig sekretion ska alltid remitteras till ÖNH

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otologi/Tillstand_i_mellanora/Kronisk_otit Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1362 SectionId: ChapterGroupId: 36882