Otologi > Tillstånd i mellanöra

Kronisk otit

Översikt

Begreppet kronisk otit innefattar flera typer av kroniska tillstånd i mellanöra och mastoid på basen av infektion/inflammation. Exempel på detta är en trumhinneperforation som inte läkt, en kronisk adhesiv trumhinna, ett kolesteatom och vissa fall av långdragen sekretorisk mediaotit. Om patienten är allmänpåverkad, har yrsel, är nackstel eller uppvisar andra allvarliga symtom ska hon/han förstås remitteras. De flesta patienter med kronisk otit är emellertid opåverkade och söker för flytningar och/eller hörselnedsättning. Vid kronisk otit med flytning utgörs behandlingen av rensugning i örat och örondroppar TCPB. Patienten ska undvika vatten i örat.

Definitioner

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otologi/Tillstand_i_mellanora/Kronisk_otit Filename: Oversikt.html ChapterId: 1362 SectionId: ChapterGroupId: 36882