Otologi > Tillstånd i mellanöra

Sekretorisk mediaotit (otosalpingit)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Vårdcentral

 • [Valsalva eller Otovent® - Utföres under ca 3 månader. Valsalva är vanlig tryckutjämning och Otovent® är en ballong som blåses upp med näsan. ]
Om fortsatt hörselpåverkan eller andra symptom → Remiss till ÖNH

ÖNH-specialist

 • [Om hörselnedsättning → Paracentes
 • Plaströrsbehandling:
  • Indikation: Hörselnedsättning vid otosalpingit, profylax vid täta recidiv av akut mediaotit eller Meniéres sjukdom. Rör sätts sällan in på barn < 1 år. Plaströr sätts in i trumhinnan.
  • Rören stöts ut av sig själv efter 6-18 månader
  • Ok att bada men inte att dyka
  • Flytning från öra med plaströr tyder på infektion och behandlas med rengöring, Terracortril med Polymyxin B och/eller peroral ab (pcV). Flytning är accepterat under de första dagarna efter insättning.
  • Komplikationer: Myringoskleros, infektion och i enstaka fall kolesteatom]
Undvik att paracentera i bakre övre kvadranten, nerv + bendelar finns där.
Det är graden av hörselnedsättning som styr behandlingen

Vårdnivå

 • VC
 • Remiss till ÖNH om utebliven förbättring efter 3 månader

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otologi/Tillstand_i_mellanora/Sekretorisk_mediaotit__otosalpingit_ Filename: Behandling.html ChapterId: 1361 SectionId: ChapterGroupId: 36882