Otologi > Tillstånd i ytteröra

Extern otit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Anamnes - Fråga om symptom (ökar smärta vid tuggrörelse) och om tecken på den onda cirkeln med petning i örat, dermatit, bad etc
  • Odla gärna, särskilt vid utebliven förbättring
  • [Otoskopi - Rodnad och svullnad i hörselgången och detritus/sekretion som kan variera från mild till total ocklusion. Viktigt att värdera trumhinna och eventuell sekundärinfektion för att utesluta mediaotit]
  • Svullna lymfnoder bakom örat
  • Feber

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Hörselgångsfurunkel

Otomykos

Nekrotiserande (malign) extern otit

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otologi/Tillstand_i_ytterora/Extern_otit_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1358 SectionId: ChapterGroupId: 36881