Otologi > Tillstånd i ytteröra

Extern otit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Hörselgångsfurunkel

Otomykos

Definitioner

  • Extern otit orsakad av svamp

Etiologi

  • Aspergillus – Svarta, vita eller gula bollar
  • Candida – Gråvita membraner

Diagnostik

  • Se extern otit

Behandling

  • Som annan extern otit men antimykotika istället för antibiotika

Nekrotiserande (malign) extern otit

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otologi/Tillstand_i_ytterora/Extern_otit_ Filename: Otomykos.html ChapterId: 1358 SectionId: ChapterGroupId: 36881