Otologi > Tillstånd i ytteröra

Främmande kropp i hörselgången

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Behandling

  • Spolning eller
  • Plockning
Hos barn – Se till att barnet hålls still, gör endast ett försök att ta bort den främmande kroppen, annars blir barnet svårt att hantera senare på ÖNH också.

Vårdnivå 

  • VC i första hand, remiss till ÖNH om det är svårt

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otologi/Tillstand_i_ytterora/Frammande_kropp_i_horselgangen Filename: Behandling.html ChapterId: 1425 SectionId: ChapterGroupId: 36881