Otoneurologi > Facialispares

Facialispares

Översikt

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • [Skydd mot uttorkning av ögon - T.ex. Viscotears®, ögonkammare, manuell ögonlocksslutning]

Behandla bakomliggande orsak

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otoneurologi/Facialispares/Facialispares Filename: Behandling.html ChapterId: 1423 SectionId: ChapterGroupId: 36892