Otoneurologi > Facialispares

Facialispares

Översikt

Definitioner

[Central facialispares

  • Skada på facialisnervens supranukleära förbindelse med kontralaterala motorcortex
  • Vid central facialispares påverkas endast de två nedre motoriska grenarna av n. facialis. Detta beror på att facialisnervens övre gren är dubbelinnerverad, dvs den styrs från båda hjärnhalvornas motorcortex. Patienter med en central skada har med andra ord en bibehållen motorisk funktion i pannan.
  • Vanligt vid stroke]

[Perifer facialispares

  • Påverkan distalt om facialiskärnan vilket gör att alla tre motoriska facialisgrenar engageras, dvs. hela den ipsilaterala ansiktshalvan
  • I vissa påverkas även funktionen i chorda tympani, nervus stapedius och nervus petrosus superficialis. Nerverna lämnar nervus facialis i benkanalen medan de tre motoriska grenarna återfinns kaudalt om denna.]
Central pares påverkar ger endast påverkan på de två nedre grenarna av n. facialis
Perifer pares påverkar alla tre grenar av n. facialis

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otoneurologi/Facialispares/Facialispares Filename: Definitioner.html ChapterId: 1423 SectionId: ChapterGroupId: 36892