Otoneurologi > Facialispares

Facialispares

Översikt

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

 • Mimisk muskulatur utslagen på ena ansiktshalvan
  • Central facialispares - Ej påverkan på pannans och ögats mimik (kan rynka hela pannan)
   • Vanligt delsymptom vid hemipares vid vaskulär hemisfärlesion
  • [Perifer facialispares - Engagerar hela ipsilaterala ansiktshalvan, symptom beroende av skadenivå och bakomliggande etiologi]
   • Minskat tårflöde ipsilateralt - Vid påverkan proximalt om n. petrosus major
   • Ljudöverkänslighet ipsilateralt vid påverkan på n. stapedius
   • Smakpåverkan tungans främre del ipsilateralt.Talar för påverkan på chorda tympani
   • Symptom förknippade med bakomliggande etiologi och skadenivå

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otoneurologi/Facialispares/Facialispares Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1423 SectionId: ChapterGroupId: 36892