Otoneurologi > Vestibulär yrsel

Labyrintit

Översikt

Definitioner

Etiologi

Symtom och kliniska fynd

Generellt

 • [Tillståndet utmärks av rotatorisk yrsel med nystagmus och hörselnedsättning på den sjuka sidan.
  • Ont i örat
  • Rotatorisk yrsel
  • Spontannystagmus
  • Kraftig hörselnedsättning
  • Rodnad i hörselgången vid undersökning.]
Vid akuta förlopp kan symtombilden vara mycket kraftig vilket är förknippat med ökad risk för meningit och restsymtom.

Purulent labyrintit

 • Samtidig mediaotit
 • Eventuellt otogen meningit med typiska menigitsymtom (feber, nackstelhet, illamående, kräkningar och sänkt medvetandegrad).

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otoneurologi/Vestibular_yrsel/Labyrintit Filename: Symtom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1412 SectionId: ChapterGroupId: 36888