Otoneurologi > Yrselutredning

Yrsel och yrselutredning

Översikt

Definitioner

Etiologi

Anamnes

Status

Klinisk kemi

Vidare handläggning på akuten

Undersökningstekniker vid yrsel

Dix-Hallpikes test

 • Indikationer
  • [Utförs vid misstanke om benign lägesyrsel (BPPV), "kristallsjukan", dvs. patienter med avsaknad av spontannystagmus samt korta yrselattacker som triggas av huvudrörelse. Testet utförs med andra ord inte på patienter med misstänkt central yrsel. Vid positivt test kan yrseln oftast åtgärdas med Epleys manöver eller Semonts manöver.]
 • Utförande ( film)
  • Sätt patienten på britsen.
  • Från sittande, vrid patientens huvud ca 45 grader åt ena sidan.
  • Med en snabb rörelse på max två sekunder lägger du patienten ned på rygg samt extenderar nacken.
  • Efter några sekunder upplever patienten yrsel och ofta ses rotatorisk eller vertikal nystagmus.
   • Nystagmusen följer den överaktiva båggångens riktning – "slår mot den skadade sidan".
   • Använd gärna Frenzelglasögon för att identifiera nystagmus (testet kan vara positivt även i avsaknad av identifierbar nystagmus).
  • Yrseln och nystagmusen är uttröttbara och försvinner efter upprepade manövrar.

Test of Skew (cover/uncover test)

 • Indikationer
 • Utförande ( film)
  • Be patienten fixera en punkt (ex. undersökarens näsa).
  • Täck skiftande ett öga i taget med din hand – om ögat som ej är övertäckt gör små vertikala inställningsrörelser så är testet positivt → trolig stroke i hjärnstammen (s.k. skevhetsdeviation).

Head impulse test (vestibulärt impulstest)

 • Indikationer
  • Yrsel – del av HINTS och används för att skilja central yrsel från perifer.
  • Undersökningen testar den vestibulo-okulära reflexen (VOR). Vid påverkan på VOR saknas förmågan att hålla blicken fixerad vid snabb huvudrörelse. Testet är då positivt vilket talar starkt för perifer yrsel – framför allt vestibularisneurit.
 • Utförande Se film
  • [Ha ditt eget huvud i samma höjd som patientens.
  • Håll patientens huvud mellan dina händer.
   • Patienten bör ha huvudet framåtlutat 30 grader mot läkaren som utför undersökningen. Båggångarna går inte helt horisontellt i ögonens riktning, utan är något lutande.
  • Be patienten att hela tiden fixera blicken på din näsa.
  • Vrid patientens huvud 5–10 grader i en snabb rörelse åt ex. höger. Repetera testet flera gånger åt respektive sida. Vid vridning åt höger testas höger VOR och vice versa.]
 • Tolkning
  • Testet tolkas utifrån om patienten kan behålla blickfixering vid den snabba huvudrörelsen.
   • [Positivt impulstest – klarar EJ behålla blickfixering vid snabb rörelse. Talar starkt för perifer yrsel eftersom det då finns en påverkan på den vestibulo-okulära reflexen.]
   • Negativt impulstest – behåller blickfixering. Talar för central yrsel eftersom det då saknas en säker påverkan på det perifera vestibulära systemet.

Nystagmus

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otoneurologi/Yrselutredning/Yrsel_och_yrselutredning Filename: Undersokningstekniker_vid_yrsel.html ChapterId: 1437 SectionId: ChapterGroupId: 36887