Rhinologi > Epistaxis

Epistaxis (näsblödning)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Diagnostik

Behandling

Akut

 • [Sitt böjd framåt (annars sväljs det → risk för kräkning)
 • Snyt ut, luft aktiverar koagulationsfaktorerna
 • Gärna is i munnen eller över näsan
 • Tamponad med lämpligt föremål]

[På mottagning (behandlingstrappa)

 1. Steg
  1. Sug rent med grov sug
  2. Lokalisera blödningskällan
  3. Bedöva med spray eller tamponad
  4. Etsa med lapis/kromsyra
  5. Oljesudd
  6. Om det inte hjälper eller blödningskällan inte kan identifieras så gå vidare till punkt 2
 2. Tamponera med främre tamponad med adrenalin alt. Rapid Rhino®
 3. Bakre tamponad (bakre näsblödning) → Inläggning och i.v. vätska vid behov. Avveckla tamponaden successivt under vårdtiden.
 4. Endoskopisk undersökning och diatermi i operationssal
 5. Embolisering m.h.a. röntgen
 6. Öppen avligering av a. carotis externa (mycket ovanligt)]
Alltid inläggning vid bakre tamponad

[Klinisk kemi (vid behov)

Vårdnivå

 • VC i normala fall - Alla steg till främre tamponad kan skötas via VC
 • Akuten vid extrema fall

Prevention

Främre tamponad

Bakre tamponad

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Rhinologi/Epistaxis/Epistaxis__nasblodning_ Filename: Behandling.html ChapterId: 1432 SectionId: ChapterGroupId: 36900