Rhinologi > Infektion (rhinologi)

Akut rinosinuit (förkylning)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  • Sängens huvudända högt
  • Saltvattenspray
  • Näsdroppar osirin/nezeril i max 10 dagar
  • Nasala steroider
  • ASA eller paracetamol
Symptomatisk behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Rhinologi/Infektion__rhinologi_/Akut_rinosinuit__forkylning_ Filename: Behandling.html ChapterId: 787 SectionId: ChapterGroupId: 36896