Rhinologi > Infektion (rhinologi)

Akut rinosinuit (förkylning)

Definitioner

Epidemiologi

Incidens

  • Vuxna: ca 1 förkylning per år
  • Barn: upp emot 10 förkylningar per år
  • Vanligast under vinterhalvåret

Smittsamhet

  • Droppsmitta eller direktkontakt
  • Förkylningsvirus sprids framförallt ett par dagar före symptomdebut och kvarstår under 3-4 dagar
Akut rinosinut är den vanligaste orsaken till korttidsjukskrivning i Sverige

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Rhinologi/Infektion__rhinologi_/Akut_rinosinuit__forkylning_ Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 787 SectionId: ChapterGroupId: 36896