Rhinologi > Infektion (rhinologi)

Akut rinosinuit (förkylning)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

  • 95% av akuta rinosinuter är virusorsakade varav de vanligaste viruspatogenerna är:
    • Rinovirus
    • Parainfluensavirus
    • Influensavirus
    • Coronavirus
  • Bakteriell infektion (se → Bakteriell rinosinuit)

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Rhinologi/Infektion__rhinologi_/Akut_rinosinuit__forkylning_ Filename: Etiologi.html ChapterId: 787 SectionId: ChapterGroupId: 36896