Rhinologi > Infektion (rhinologi)

Bakteriell rinosinuit

Översikt

Alla bihålor kan bli sjuka, var för sig eller tillsammans. Maxillarsinuit är vanligast. Den viktigaste frågan gäller om den misstänkta sinuiten är purulent (bakteriell rinosinuit). Följande tre symtom ska föra tanken till möjligheten av var i en bihåla: Ensidiga besvär av värk och nästäppa, varig sekretion ur en näsborre samt kakosmi (dålig lukt i näsan). Det viktigaste kliniska tecknet på var i en bihåla är vargata i meatus medius. Besvärens intensitet tenderar att minska med anamnesens längd. De från början så dramatiska symtomen försvinner och kvar blir ofta endast diffusa besvär, kanske bara en obehaglig doft i näsan. Detta är ur diagnostisk synpunkt beklagligt eftersom det är i gruppen långdragna sinuiter som de mest svårbehandlade fallen finns samt bihålecancer! Behandlingen är i princip densamma vid alla typer av sinuit hos såväl barn som vuxna. Dess syfte är att återställa den normala ventilationen och att avbryta den pågående inflammationen. Detta kan i de flesta fall uppnås genom ospecifika åtgärder såsom högläge, vila, näsdroppar, eventuell lokal steroid och lätta analgetika. I vissa fall kan även behandling i form av antibiotika samt käkspolning bli aktuell.

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Rhinologi/Infektion__rhinologi_/Bakteriell_rinosinuit_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 1540 SectionId: ChapterGroupId: 36896