Rhinologi > Inflammation (rhinologi)

Allergisk rinit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Anamnes

 • Anamnes är den viktigaste delen av utredningen, ofta helt tillräcklig för diagnos.
  • Hereditet
  • Andra atopiska manfiestationer (astma, eksem, urtikaria)
  • Penetrera när besvären uppstår (årstid, plats m.m) och om de stör livskvaliteten
  • Arbetssituation - Vanligt att personen utvecklar allergi mot allergen på en arbetsplats
  • Kost - För att utröna korsallergi av föda s.k. oralt allergisyndrom, det är vanligt att t.ex. pollenallergiker får en allergisk reaktion av t.ex. nötter, tomat och kiwi
Mycket viktigt med noggrann anamnes för att bedömma allergins svårighetsgrad och eventuellt specificera allergen

Status

 • Inspektera nässlemhinna - Framförallt för att utesluta differentialdiagnoser
 • Lyssna på lungor med fokus på eventuell obstruktion

Klinisk kemi

 • [Pricktest - Läkemedel som antihistamin kan påverka och sätts ut 1–2 dygn före test.]
 • [RAST - Vilket är ett serologiskt test som påvisar förekomst av allergenspecifika IgEantikroppar.]
Pricktest eller RAST-analys kan användas för att verifiera diagnos

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Rhinologi/Inflammation__rhinologi_/Allergisk_rinit Filename: Diagnostik.html ChapterId: 2007 SectionId: ChapterGroupId: 36897