Rhinologi > Inflammation (rhinologi)

Rhinitis medicamentosa

Etiologi

[Långvarigt användande av avsvällande näsdroppar/nässpray. Dessa läkemedel drar ihop blodkärlen. Vid långvarigt bruk sker en toleransutveckling med minskad effekt och duration varefter det sker en reboundeffekt med ökade rinitproblem. Det är vanligt att patienten därför ökar användningen och att det bildas en ond spiral med kronisk rinit.]

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Rhinologi/Inflammation__rhinologi_/Rhinitis_medicamentosa Filename: Etiologi.html ChapterId: 7173 SectionId: ChapterGroupId: 36897