Spottkörtlar > Sialoadenit och Xerostomi

Sialoadenit

Översikt

Definitioner

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Sialolithiasis

  • [Vanligaste behandlingen är NSAID, något surt ( t.ex. citron som stimulerar salivproduktionen) och massage över gången/körteln, då försvinner de flesta stenar av sig självt.
  • Om stenen ligger långt distalt i utförsgången kan gången klippas upp
  • Om stenen ligger långt bak i munbotten eller i själva submandibulariskörteln blir det ofta aktuellt att exstirpera hela körteln]
Vid tecken på infektion (t.ex. pus) ges även antibiotika (se nedan)
Var försiktig vid extirpation. N. lingualis korsar utförsgången från gl. submandibularis!

Bakteriell (varig) infektion

Vårdnivå

  • ÖNH vid extirpation av spottsten

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Spottkortlar/Sialoadenit_och_Xerostomi/Sialoadenit Filename: Behandling.html ChapterId: 1421 SectionId: ChapterGroupId: 37522