Spottkörtlar > Sialoadenit och Xerostomi

Xerostomi (muntorrhet)

Översikt

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Spottkortlar/Sialoadenit_och_Xerostomi/Xerostomi__muntorrhet_ Filename: Etiologi.html ChapterId: 1422 SectionId: ChapterGroupId: 37522