Status > ÖNH-status

Undersökningar i mun-svalg-hals

Munhåla

Utförande

  • Med spatel, inspektera bakre svalgvägg, tonsiller, slemhinnor, parotis utförsgångar m.m. Om det är svårt att se tonsiller och bakre svalgvägg, prova att lägga spateln lätt på tungan och be patienten slappna av och få tungan att sjunka ner. Hjälp till lite genom att trycka men försök undvika att trycka alltför hårt.
  • För att palpera munbotten, använd handskar och ha en eller två fingrar inne i munnen och möt med andra handens fingrar utifrån. Gå igenom hela munbotten.

Indikationer

  • Diverse problem i munregionen

Komplikationer

  • Kan upplevas obehagligt/kväljningar

Epifarynxspegling

Larynxspegling

Halspalpation

Sväljningsundersökning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Status/ONH-status/Undersokningar_i_mun-svalg-hals Filename: Munhala.html ChapterId: 1436 SectionId: ChapterGroupId: 36065