Allmänkirurgi > Bukstatus och akut buk

Bukstatus och akut buk

Översikt

Definitioner

Akut buk

Anamnes (bukstatus)

Inspektion

Auskultation

  • [Bedöm tarmljud - Lyssna ganska länge, räcker att lyssna på en plats
    • Ökade tarmljud kan vara tecken på obstipation eller gastroenterit
    • Tyst buk - Helt tyst buk > 60 sekunder är en stark indikator för paralytisk ileus, men även strangulation kan i vissa fall ge upphov till upphävda tarmljud.
    • Metalliska tarmljud - Mekanisk ileus]
  • Bedöm blåsljud från njurartär och aorta
[ Hjärt-/lungsjukdom kan te sig likt vissa bukåkommor → Lyssna alltid på hjärta och lungor ]

Perkussion

Palpation

Per rektum

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Bukstatus_och_akut_buk/Bukstatus_och_akut_buk Filename: Auskultation.html ChapterId: 1151 SectionId: ChapterGroupId: 91