Allmänkirurgi > Dysfagi, akalasi och esofagusvaricer

Akalasi

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • [Gastroskopi- För att utreda andra orsaker till dysfagi]
  • Diagnosen fastställs med
    • [Sväljningsröntgen med kontrast – Ofta ses vidgning av esofagus ovanför en strutformad förträngning i kardiahöjd
    • Esofagusmanometri]

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Dysfagi__akalasi_och_esofagusvaricer/Akalasi Filename: Diagnostik.html ChapterId: 959 SectionId: ChapterGroupId: 106