Allmänkirurgi > Dysfagi, akalasi och esofagusvaricer

Dysfagi

Översikt

Definitioner

[Typer av dysfagi

  • Oral – Oförmåga att transportera en tugga till esofagus på grund av oral orsak. T.ex. utebliven sväljreflex, xerostomi (t.ex. sjögrens syndrom) eller neurologisk sjukdom (t.ex. parkinsons sjukdom eller ALS)]
  • [Faryngeal – Oförmåga att transportera en tugga till esofagus på grund av faryngeal orsak. Kan vara nedsatt farynxkonstriktion, efter operation för OSAS, att m. cricopharyngeus inte relaxerar på ett adekvat sätt eller till följd av neurologisk sjukdom. Typiska symptom är läckage upp till näsan eller aspiration.]
  • [Esofageal - Obstruktionen orsakas av ett hinder i esofagus

Epidemiologi

Etiologi

Sväljningsfysiologi

Diagnostik

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Dysfagi__akalasi_och_esofagusvaricer/Dysfagi Filename: Definitioner.html ChapterId: 1170 SectionId: ChapterGroupId: 106