Allmänkirurgi > Kirurgiska undersökningar

Endoskopisk retrograd cholangiopancreaticografi (ERCP)

Generellt

Indikationer

Kontraindikationer

Komplikationer

  • Post ERCP-pankreatit (1-6%)
  • Kolangit (1-3%)
  • Blödning (1-2%)
  • Perforation (0,3-0,6) (källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19337638)
ERCP är förknippat med relativt hög risk för svåra komplikationer!

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Kirurgiska_undersokningar/Endoskopisk_retrograd_cholangiopancreaticografi__ERCP_ Filename: Komplikationer.html ChapterId: 1155 SectionId: ChapterGroupId: 92