Allmänkirurgi > Praktiska färdigheter på kirurgen

Thorakocentes (pleuratappning)

Indikationer

  • Symtomlindring - Stora mängder pleuravätska kan ge andningssvårigheter och obehag
  • Diagnostik - Vid utredning av bakomliggande orsak till pleuravätskan (infektionsagens, cytologi vid misstänkt malignitet).

Förberedelse

Utförande

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Praktiska_fardigheter_pa_kirurgen/Thorakocentes__pleuratappning_ Filename: Indikationer.html ChapterId: 1160 SectionId: ChapterGroupId: 93