Allmänkirurgi > Sjukdomstillstånd i gallblåsa och gallgångar

Akut kolecystit

Översikt

Definitioner

  • Inflammation i gallblåsans vägg - Oftast tillföljd av att gallsten täpper till utflödet vilket ger en tryckökning i gallblåsan

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Sjukdomstillstand_i_gallblasa_och_gallgangar/Akut_kolecystit Filename: Definitioner.html ChapterId: 1115 SectionId: ChapterGroupId: 85