Allmänkirurgi > Sjukdomstillstånd i gallblåsa och gallgångar

Akut kolecystit

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • [Prover för att kontrollera infektion, lever, gallgångar och pankreas: ASAT, ALAT, ALP, bilirubin, amylas, urinsticka, LPK, CRP.
    • Vid kolecystit med avflödeshinder ses normalt stegrad ALP men ingen/lätt avvikelse på ASAT/ALAT .
    • CRP och LPK stegrat ]
  • [Akut ultraljud] - [Klassiskt ses tjock vägg i gallblåsan och eventuellt dilaterade gallgångar]
    • MR eller CT kan vara aktuellt vid svårbedömda fall
Diagnosen behöver i regel bekräftas bilddiagnostiskt!

Kolecystit

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Sjukdomstillstand_i_gallblasa_och_gallgangar/Akut_kolecystit Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1115 SectionId: ChapterGroupId: 85