Allmänkirurgi > Ulcus och ventrikelcancer

Perforerat ulcus

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

 • [Värdera vitala parametrar enligt ABCDE, behandla vid behov
 • Smärtstillning
 • Adekvat rehydrering och korrigering av elektrolyter
 • V-sond - Avlastning för att hindra ytterligare läckage av magsyra
 • Ställningstagande till akut laparotomi (cirkulatoriskt instabil patient eller helt klar diagnos)
 • Radiologisk undersökning (BÖS eller DT-BÖS med frågeställning fri gas)
 • Farmaka (protonpumpshämmare i.v., antibiotika i.v.)
 • Inläggning
  • Adekvat vårdnivå (t ex IVA eller akutvårdsavdelning)
  • Sannolikt akut operation inom 12 timmar från symtomdebut]

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Ulcus_och_ventrikelcancer/Perforerat_ulcus Filename: Behandling.html ChapterId: 1139 SectionId: ChapterGroupId: 2519